Tất cả sản phẩm

Đệm lò xo Comfort spine classic

Đệm lò xo Comfort spine classic

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật Đệm lò xo Comfort spine classic - Độ đàn hồi của lò xo khác nhau tương ứng với các vùng cơ thể - Lớp Pillow Top...

Đệm lò xo Protective Spine Classic

Đệm lò xo Protective Spine Classic

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật Đệm lò xo Protective Spine Classic - Hệ thống lò xo túi được thiết kế theo 5 vùng cơ thể nhằm nâng đỡ hình dáng tự...

Đệm lò xo Protective Spine Smart Plush

Đệm lò xo Protective Spine Smart Plush

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật Đệm lò xo Protective Spine Smart Plush - Hệ thống lò xo túi được thiết kế theo 5 vùng cơ thể nhằm nâng đỡ hình dáng...

Đệm lò xo Protective Spine Ortho Sleep

Đệm lò xo Protective Spine Ortho Sleep

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật - Hệ thống lò xo túi được thiết kế theo 5 vùng cơ thể nhằm nâng đỡ hình dáng tự nhiên của mỗi người và giảm...

Đệm lò xo túi Protective Spine Centennial

Đệm lò xo túi Protective Spine Centennial

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật Đệm lò xo túi Protective Spine Centennial - Hệ thống lò xo túi được thiết kế theo 5 vùng cơ thể nhằm nâng đỡ hình dáng...

Đệm lò xo Posture Medic Pocket pops

Đệm lò xo Posture Medic Pocket pops

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật Đệm lò xo Posture Medic Pocket pops - Hệ thống lò xo túi tạo tính đàn hồi độc lập, giảm thiểu ảnh hưởng từ cử động...

Đệm lò xo Posture Medic Charcoal

Đệm lò xo Posture Medic Charcoal

Liên hệ

Đặc điểmnổi bật Đệm lò xo Posture Medic Charcoal - Lớp than hoạt tính giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và kích thích hoạt động Enzyme - Vải bọc trang...

Đệm lò xo Posture Medic Grandy

Đệm lò xo Posture Medic Grandy

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật - Lớp lót làm bằng mút có tính đàn hồi cao, tăng độ đàn hồi cho đệm - Hỗ trợ nâng đỡ cột sống tối...

Đệm lò xo Posture Medic Feathery

Đệm lò xo Posture Medic Feathery

Liên hệ

Đặc điểm nổi bật - Lớp lót làm bằng mút có tính đàn hồi cao, tăng độ đàn hồi cho đệm - Hỗ trợ nâng đỡ cột sống tối...

Đệm lò xo Posture Medic Bonnell pops

Đệm lò xo Posture Medic Bonnell pops

Liên hệ

Đệm lò xo Everon Posture Medic Bonnell Pops sản phẩm được sử dụng giàn lò xo liên kết với hệ thống lò xo đàn hồi tốt. nguyên liệu là thép có hàm...